Ny hjælpetekst til registrering af medicinsk udstyr i DPSD

06-11-2020

Af hensyn til at skabe et bedre grundlag for læring fra utilsigtede hændelser, hvor medicinsk udstyr har haft betydning for hændelsen, så er der tilføjet en ny hjælpetekst i forbindelse med registrering af medicinsk udstyr i rapporteringsformularen. Hjælpeteksten skal give rapportøren en bedre forståelse for, hvordan oplysninger er relevante for læring i forbindelse med utilsigtede hændelser, og dermed understøtte en mere fyldestgørende dataindsamling. Teksten over to af felterne i skabelonen er ændret, så teksten bedre understøtter de forskellige begreber, som anvendes i forbindelse med medicinsk udstyr. Type nummer bliver ændret til type/materialenummer, og serie nummer bliver ændret til serie-, batch-, lotnummer.

Hjælpetekster i DPSD