Opdatering af servere og ny brugerrolle for private leverandører i kommunerne

29-10-2019

Den 28. oktober 2019 blev Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) opdateret. Serverne, som DPSD kører på, blev opdateret for at forbedre sikkerhed og stabilitet. I slutningen af oktober er der ligeledes kommet en ny brugerrolle, der gør det muligt for private leverandører i kommunerne at sagsbehandle i DPSD.

Opdatering af Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Den nye systemopdatering af DPSD fokuserer på opgraderinger af de servere, som DPSD kører på. Dette forbedrer sikkerhed og stabilitet i systemet.

Herudover indeholder systemopdateringen rettelser af småfejl (en oversættelse ved betingelser-modulet, visning af datoer i rapporter m.m.), optimering af keyboard-navigation på tværs af DPSD og muligheden for at uploade en større fil ved rapportering af utilsigtede hændelser.

Ny brugerrolle for private leverandører i kommunerne

En ny brugerrolle gør det muligt for private leverandører af sundhedsydelser (herunder friplejehjem, private botilbud og private leverandører af hjemme- og sygepleje) at sagsbehandle egne sager i DPSD.

Informationsmateriale om hvordan private leverandører bruger den nye rolle, er blevet sendt til alle kommunale superbrugere den 25. oktober 2019. Læs informationsmaterialet om den nye brugerrolle.