Ny opdatering af Dansk Patientsikkerhedsdatabase

13-11-2019

12. november blev Dansk Patientsikkerhedsdatabase opdateret. Den nye systemopdatering af DPSD indeholder følgende forbedringer:

  • DPSD understøttes nu i Google Chrome
  • Mulighed for at arbejde i flere browser-faner og automatisk forlængelse af sessioner
  • Notifikation til brugere, når de gives adgangsrettigheder til en sag uden for deres egen lokation i DPSD
  • Indsend og afslut-knap indsat direkte i samlerapporteringsformular med henblik på at minimere sagsbehandlingstrin.

    Opdateringen indeholder desuden en række fejlrettelser, som overordnet set skal give en bedre brugeroplevelse.