Nu bliver det nemmere at søge i DPSD

28-11-2018

I forbindelse med den årlige opdatering af DPSD er måden hvorpå man opsætter et søgeudtryk, når man laver dataudtræk, blevet nemmere og mere brugervenlig. Den såkaldte "Expression Editor" eller "Betingelser", som anvendes til at lave dataudtræk i DPSD, har fået et nyt layout og nye fleksible funktioner, der gør det nemmere at arbejde med.

Det betyder ændringerne for dig som superbruger

 • Nyt og mere brugervenligt design
 • Nye betingelser tilføjes ved en dropdown menu ud fra hvert udsagn (Se Figur 1)
 • Mulighed for "Drag and Drop", så man kan flytte rundt på de enkelte udsagn
 • Nemmere at redigere de enkelte udsagn uden at slette hele udtrykket
 • Mulighed for at kopiere og sætte udtryk ind
 • Mulighed for at rydde hele søgeudtrykket
 • Mulighed for at reducere antallet af "ELLER" udtryk ved brug af de nye operatorer "Er en af" eller "Er ikke en af", da man nu kan søge på flere værdier indenfor samme feltkategori i ét samlet udsagn (Se Figur 2)
 • Flere muligheder for at navigere med piletaster og [Enter] og dermed reducere museklik
 • Fjernelse af operatorer "Og ikke" og "Eller ikke"

Tilføj nu nye betingelser vha. dropdown menu ud fra hvert udsagn

Nye betingelser kan nu tilføje ved at klikke på pilen ud fra hvert enkelt udsagn, hvorefter der kommer en dropdown menu frem med følgende muligheder:

 • + Ny linje: Tilføjer en ny linje med samme operator som foregående betingelse. Hvis der ikke er nogle operator, indsætter den som standard "OG":
 • + OG: Tilføjer en ny linje med operatoren "OG".
 • + ELLER: Tilføjer en ny linje med operatoren "ELLER".
 • Dupliker linje: Kopierer og indsætter samme linje nedenfor.
 • Slet linje: Sletter valgte linje.

  Se nedenstående billede for eksemplificering