Én samlet rapporteringsformular for patient- og pårørende

28-11-2018

I forbindelse med kampagnen "Hjælp os med at blive endnu bedre", der er lanceret af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med de fem regioner, er rapporteringsformularerne for hhv. patient- og pårørende blevet samlet til én rapporteringsformular pr. 1. november 2018. Formålet med den nye rapporteringsformular er, at gøre det nemmere for patienter og pårørende at rapportere utilsigtede hændelser.

Linket til den nye rapporteringsformular fremgår som sædvanlig på STPS' side om utilsigtede hændelser.

Den nye rapporteringsformular kan have betydning for dig, der laver rapporter i DPSD, som omhandler patienter og pårørende. STPS har udarbejdet en vejledning, der beskriver ændringerne.

Læs vejledningen til rapporttræk i DPSD for patient og pårørended