Opgørelse af spørgeskemaundersøgelsen for det sundhedsfaglige tilsyn 2020 og 2021

Del sidens indhold med andre

30. maj 2022

Styrelsen for Patientsikkerhed evaluerer løbende, hvordan behandlingsstederne oplever det sundhedsfaglige tilsyn.

Evalueringsindsatsen startede i juni 2018 og indebærer, at styrelsen udsender et spørgeskema til behandlingssteder på det sundhedsfaglige område.

I spørgeskemaet spørges der blandt andet ind til, om målepunkterne er kendte, om de anvendes og betragtes som relevante og endelig om tilsynsbesøgene bidrager til initiativer, der kan øge patientsikkerheden.