Sundhedsfagligt tilsyn med sundhedsvæsenet

Del sidens indhold med andre

22. februar 2019

Siden 1. januar 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Derudover skal tilsynet understøtte læring på behandlingsstederne.

Læs mere i folderen om det sundhedsfaglige tilsyn

Hent folderen om det sundhedsfaglige tilsyn til print