Status på spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige tilsyn i 2018

Del sidens indhold med andre

3. april 2019

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed evaluerer løbende, hvordan behandlingsstederne oplever det sundhedsfaglige tilsyn.

Evalueringsindsatsen startede i juni 2018 og indebærer, at styrelsen udsender spørgeskemaer i 3 tempi til behandlingssteder på det sundhedsfaglige område.

I spørgeskemaerne spørges der blandt andet ind til, om målepunkterne er kendte, om de anvendes og betragtes som relevante og endelig om tilsynsbesøgene bidrager til initiativer, der kan øge patientsikkerheden.

Læs status på spørgeskemaundersøgelse af det sundhedsfaglige tilsyn i 2018