Rettigheder og pligter ved autorisation

Del sidens indhold med andre

19-12-2019 14:40:00

Dette materiale omhandler rettigheder og pligter ved autorisation. Materialet henvender sig til autoriserede sundhedspersoner, som ønsker at danne sig et grundigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter det indebærer at være autoriseret sundhedsperson.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder autorisationer. En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og anvende en bestemt titel. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at man bliver omfattet af autorisationsloven. Det giver ansvar og visse rettigheder og pligter i udførelsen af arbejdet som sundhedsperson. Derudover står autoriserede sundhedspersoner opført i autorisationsregisteret. En autorisation er livsvarig, medmindre sundhedspersonen enten selv fraskriver sig autorisationen, at sundhedspersonen bliver frataget sin autorisation midlertidigt, eller at autorisationen bliver fradømt permanent.

Materialet omhandler kun rettigheder og pligter inden for Styrelsen for Patientsikkerheds område. Som autoriseret sundhedsperson skal du være opmærksom på, at du også er underlagt lovgivning og regler, som håndhæves af andre myndigheder.

Læs materialet "Rettigheder og pligter ved autorisation"

Se også folderen "Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?"