Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson

Del sidens indhold med andre

19-12-2019

Folderen "Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?" omhandler rettigheder og pligter ved autorisation. Den henvender sig især til nye autoriserede sundhedspersoner, men også andre sundhedspersoner, som ønsker at danne sig et overblik over, hvad det indebærer at være autoriseret sundhedsperson.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder autorisationer. En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og anvende en bestemt titel. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at man bliver omfattet af autorisationsloven. Det giver ansvar og visse rettigheder og pligter i udførelsen af arbejdet som sundhedsperson. Derudover står autoriserede sundhedspersoner opført i autorisationsregisteret. En autorisation er livsvarig, medmindre sundhedspersonen enten selv fraskriver sig autorisationen, at sundhedspersonen bliver frataget sin autorisation midlertidigt, eller at autorisationen bliver fradømt permanent.

Materialet omhandler kun rettigheder og pligter inden for Styrelsen for Patientsikkerheds område. Som autoriseret sundhedsperson skal du være opmærksom på, at du også er underlagt lovgivning og regler, som håndhæves af andre myndigheder.

Læs folderen "Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?"

Se også materialet "Rettigheder og pligter ved autorisation" for en dybdegående oversigt.