Er du klar til livet med tatovering?

Del sidens indhold med andre

8. april 2019

Registrerede tatoveringssteder skal udlevere information til forbrugerne om bl.a. risici ved tatovering, inden tatoveringen udføres.

Læs og print forbrugerinformationen: Er du klar til livet med tatovering? 

Hent en engelsk version af forbrugerinformationen

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, om informationsmaterialet udleveres. Se mere om tilsyn med tatoveringssteder på Sikkerhedsstyrelsens website.

Myndigheder på tatoveringsområdet

  • Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 
  • Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne
  • Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører
  • Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 
  • Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne
  • Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen