Dét betyder behandlerfarmaceutens arbejde for dig, der er praktiserende læge

Del sidens indhold med andre

26. november 2019

Informationspjece til praktiserende læger om behandlerfarmaceuter.

En behandlerfarmaceut er en farmaceut, som har bestået et kursus i behandlerfarmaci og har en autorisation på den baggrund. Autorisationen er opgavespecifik og giver behandlerfarmaceuten beføjelse til at udføre to konkrete opgaver.

En autoriseret behandlerfarmaceut må: 

  1. genordinere visse receptpligtige lægemidler
  2. ordinere dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination

Læs mere om, hvilke opgaver behandlerfarmaceuten må udføre og hvad deres arbejde betyder for dig som praktiserende læge