Orientering om sikre arbejdsgange omkring methotrexat

Del sidens indhold med andre

12. juni 2018

Vi har den 12. juni 2018 sendt et orienteringsbrev til kommunerne og regionerne om sikre arbejdsgange omkring methotrexat.

Methotrexat er et lægemiddel, som ved overdosering kan være livsfarligt.

Methotrexat i tabletform til gigt- og psoriasisbehandling er et risikosituationslægemiddel på grund af den atypiske dosering: Én gang ugentligt i stedet for én gang dagligt.

Fejl i medicineringsprocessen kan føre til medicineringsfejl, som kan have særligt alvorlige konsekvenser for patienterne, hvis det er et såkaldt risikosituationslægemiddel som fx methotrexat. Fejldosering af methotrexat resulterer hvert år i  alvorlige  konsekvenser for patienter i det danske sundhedsvæsen.

Problematikken, hvor methotrexat fejlagtigt doseres dagligt i stedet for ugentligt, vedrører udelukkende behandling, hvor methotrexat anvendes til gigt- og psoriasispatienter (lavdosis), og altså ikke når lægemidlet anvendes i behandlingen af kræftpatienter (skemamedicin).

Sikre arbejdsgange er vigtige ved risikosituationslægemidler 

Det er vigtigt, at

  • arbejdsgange omkring medicinering af borgere og patienter er sikre og forståelige,
  • de rette kompetencer er til rådighed for arbejdet,
  • rolle- og ansvarsfordeling er transparent, samt
  • alle involverede medarbejdere har den tilstrækkelige viden om risikosituationslægemidler – fx methotrexat.

Vi henstiller derfor til, at kommuner og regioner øger fokus på sikre og transparente processer omkring risikosituationslægemidler.

Ledelser i kommuner og regioner har ansvar for, at:

  • alle sundhedspersoner og disses medhjælp, der ordinerer, dispenserer og administrerer medicin, har de rette kompetencer til at håndtere risikosituationslægemidler
  • arbejdsgange er tilrettelagt med patientens sikkerhed for øje
  • alle sundhedspersoner og deres medhjælp er oplært i brug af tekniske systemer, fx omsorgssystemer, elektroniske patientjournaler og FMK
  • at medicinoplysninger er klare og entydige i tekniske systemer, og at medicinoplysninger i forskellige systemer stemmer overens.

Vi arbejder med problematikken på flere niveauer:

Se hele orienteringsbrevet