×

Nyt tilsyn med ældreplejen

27. november 2018

Den 1. juli 2018 så et nyt tilsyn dagens lys. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet.

Se folderen om Tilsynet med ældreplejen