×

2017

 • Kommunikationsstrategi

  | 22. december 2017 |

  Kommunikation er et væsentligt aspekt af arbejdet med alle pejlemærker og udviklingsprojekter og den understøtter styrelsens vision om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

 • Strategi for tilsyn

  | 18. december 2017 |

  Strategi for tilsyn er en delstrategi, der skal medvirke til at øge patientsikkerheden samt understøtte målet om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

 • Samlerapportering kan være med til at skabe bedre patientsikkerhed

  | 7. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har undersøgt, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarb

 • Beretning for udvalgte dele af styrelsens virksomhed

  | 20. september 2017 |

  I denne beretning er samlet redegørelser for patientklager, sagsbehandlingstider, nævnenes virksomhed (inkl. henvisninger til uddybende beretninger), styrelsens afgørelser af klage

 • Sundhedsberetning for Færøerne

  | 7. september 2017 |

  Sundhedsberetning for Færøerne 2016

 • Vejledning om helbredskrav til kørekort

  | 1. august 2017 |

  Denne vejledning henvender sig primært til læger, der som led i deres arbejde kommer i kontakt med patienter som allerede har et kørekort, eller patienter som skal til at erhverve k

 • Patientsikker ombygning

  | 14. juli 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på opfordring fra styrelsens Fagligt Forum udarbejdet en tjekliste for risikoområder for patientsikkerheden.

 • Redegørelse for blodproduktområdet 2016

  | 16. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2016 overtaget sekretariatsbetjeningen af Transfusionsmedicinsk Råd. Det er både styrelsens og Transfusionsmedicinsk Råds ambition at

 • Årsberetning for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 2016

  | 15. juni 2017 |

  Der er færre ansatte i sundhedsvæsenet, der ender med at få den mest alvorlige grad af kritik, når en klage over en behandling i sundhedsvæsenet afgøres i Sundheds

 • Styrelsen for Patientsikkerheds resultatkontrakt 2017

  | 9. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerheds resultatkontrakt 2017

 • Statistiske oplysninger om patientklager 2016

  | 29. maj 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver årligt statistiske oplysninger om patientklager. Denne statistik indeholder oplysninger om indkomne og oprettede sager, gennemsnitslige sagsbehandlingstide

 • Nyhedsbrev nr. 1, 2017 fra Læringsenheden

  | 19. maj 2017 |

  Download nyhedsbrev nr. 1, 2017 fra Læringsenheden

 • Leder på bosted: Sådan var det at få tilsyn

  | 18. maj 2017 |

  Det socialpsykiatriske bosted Helenes Minde på Østerbro i København har haft Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsynsbesøg. Bostedets leder fortæller her, hvordan det var at have sundhedsfagligt tils

 • Ankenævnet for Patienterstatningens årsberetning 2016

  | 16. maj 2017 |

  Ankenævnet for Patienterstatningen behandler anker over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader. Årsberetningen gennemgår a

 • Det Psykiatriske Ankenævns årsberetning for 2016

  | 9. maj 2017 |

  Det Psykiatriske Ankenævn udgiver hermed årsberetningen, der gennemgår praksis fra 2016 om forskellige former for tvangsindgreb efter psykiatriloven

 • Borger- og patientinddragelsesstrategi

  | 3. maj 2017 |

  Strategien for borger- og patientinddragelse har til formål, at inddrage borgeres oplevelser og viden til at kvalificere styrelsens arbejde for at øge patientsikkerheden.

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

  | 27. april 2017 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt. I 2016 blev der rapporteret ca. 189.000 utilsigtede

 • Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2016

  | 27. april 2017 |

  Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2016 indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind til Styrelsen for Patientsi

 • Kompetencestrategi

  | 18. april 2017 |

  Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed gælder for alle medarbejdere og ledere i styrelsen og sætter den overordnede ramme og retning for kompetenceudviklingsindsatsen i styr

 • Abortankenævnets årsberetning for 2016

  | 6. april 2017 |

  Med udgivelsen af Abortankenævnets årsberetning for 2016 genindfører nævnet sin årlige beretning om nævnets arbejde, idet årsberetningen ikke har været