×

2017

 • Årsberetning om væv og celler for 2016

  | 3. maj 2019 |

  I 2016 havde i alt 52 vævscentre og 27 gynækologiske klinikker tilladelse til at håndtere humane væv og celler. Antallet af vævscentre er opgjort pr. tilladelse, selvom e

 • Kommunikationsstrategi

  | 22. december 2017 |

  Kommunikation er et væsentligt aspekt af arbejdet med alle pejlemærker og udviklingsprojekter og den understøtter styrelsens vision om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

 • Strategi for tilsyn

  | 18. december 2017 |

  Strategi for tilsyn er en delstrategi, der skal medvirke til at øge patientsikkerheden samt understøtte målet om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

 • Samlerapportering kan være med til at skabe bedre patientsikkerhed

  | 7. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har undersøgt, om samlerapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan skabe kortere læringsloops og mere kvalitet i det lokale læringsarb

 • Beretning for udvalgte dele af styrelsens virksomhed

  | 20. september 2017 |

  I denne beretning er samlet redegørelser for patientklager, sagsbehandlingstider, nævnenes virksomhed (inkl. henvisninger til uddybende beretninger), styrelsens afgørelser af klage

 • Sundhedsberetning for Færøerne

  | 7. september 2017 |

  Sundhedsberetning for Færøerne 2016

 • Vejledning om helbredskrav til kørekort

  | 1. august 2017 |

  Denne vejledning henvender sig primært til læger, der som led i deres arbejde kommer i kontakt med patienter som allerede har et kørekort, eller patienter som skal til at erhverve k

 • Patientsikker ombygning

  | 14. juli 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på opfordring fra styrelsens Fagligt Forum udarbejdet en tjekliste for risikoområder for patientsikkerheden.

 • Redegørelse for blodproduktområdet 2016

  | 16. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2016 overtaget sekretariatsbetjeningen af Transfusionsmedicinsk Råd. Det er både styrelsens og Transfusionsmedicinsk Råds ambition at

 • Styrelsen for Patientsikkerheds resultatkontrakt 2017

  | 9. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerheds resultatkontrakt 2017

 • Nyhedsbrev nr. 1, 2017 fra Læringsenheden

  | 19. maj 2017 |

  Download nyhedsbrev nr. 1, 2017 fra Læringsenheden

 • Leder på bosted: Sådan var det at få tilsyn

  | 18. maj 2017 |

  Det socialpsykiatriske bosted Helenes Minde på Østerbro i København har haft Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsynsbesøg. Bostedets leder fortæller her, hvordan det var at have sundhedsfagligt tils

 • Borger- og patientinddragelsesstrategi

  | 3. maj 2017 |

  Strategien for borger- og patientinddragelse har til formål, at inddrage borgeres oplevelser og viden til at kvalificere styrelsens arbejde for at øge patientsikkerheden.

 • Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

  | 27. april 2017 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt. I 2016 blev der rapporteret ca. 189.000 utilsigtede

 • Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2016

  | 27. april 2017 |

  Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2016 indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind til Styrelsen for Patientsi

 • Kompetencestrategi

  | 18. april 2017 |

  Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed gælder for alle medarbejdere og ledere i styrelsen og sætter den overordnede ramme og retning for kompetenceudviklingsindsatsen i styr

 • Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport 2016

  | 20. marts 2017 |

  Årsrapporten vedrører Styrelsen for Patientsikkerheds aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2016. Det er det første hele år, styrelsen laver &a

 • Ændrede regler vedr. kørekort, søvnapnø og trafikfarlig medicin

  | 13. januar 2017 |

  Notatet beskriver følgende ændringer i reglerne vedr. kørekort, søvnapnø og trafikfarlig medicin, som er gældende fra 1. januar 2017: Bilister som har s

 • Udvikling og læring vedrørende tilsyn på plejehjem i Aarhus Kommune

  | 4. januar 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed og Aarhus Kommune har samarbejdet om afprøvning af en ændret tilsynsform. Dels blev der brugt et selvevalueringsskema, dels blev der udført samtidige