×

Ansættelse af sundhedsfagligt personale - Gode råd og præciseringer

7. september 2016

Pjecen henvender sig til arbejdsgiverne på sundhedsområdet og giver gode råd og vejledning om ansættelse af sundhedspersonale.

Pjecen beskriver væsentlige elementer af arbejdsgiver og ansættende myndigheders ansvar i forbindelse med ansættelse af sundhedsfagligt personale. Ydermere belyses samspillet mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og arbejdsgiver/ansættende myndighed i ansættelsesprocessen.

Den revidere pjece er tænkt som en hjælp til HR-afdelinger, arbejdsgivere og ansættende myndigheder ved ansættelse af sundhedsfagligt personale. Den spænder lige fra hospitalet, der står overfor en ansættelse af en speciallæge fra USA, til kommunen, der bliver i tvivl om en ansøgers uddannelsesbaggrund eller tilsynsforhold, til afdelingen, der er usikker på, hvilken titel, man må give en udenlandsk sygeplejerske, der endnu ikke har opnået dansk autorisation.

Pjecen vil løbende blive opdateret i takt med ændringer i de nationale forhold.

Hent pjecen 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale - Gode råd og præciseringer'.