×

Årsberetning for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn 2015

23. juni 2016

Sundhedsvæsenets Diciplinærnævn fremhæver i årsberetningen afgørelser, der illustrerer nævnets arbejde i årets løb eller afgørelser, der har principiel karakter.

I år gengives flere afgørelser om sundhedspersoners pligt til at informere og indhente samtykke fra patienten. En enkelt afgørelse handler om sundhedspersonens tavshedspligt. Endelig fremhæves en afgørelse, der påpeger, at autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre journal, også når de udfører alternativ behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over konkrete sundhedspersoner. Nævnet tager stilling til om sundhedspersonen har levet op til normen for almindelig faglig standard eller ej. I 2015 modtog Disciplinærnævnet 1522 nye klager. Det er et mindre fald (4 %) i forhold til året før. I ca. 30 % af sagerne valgte Disciplinærnævnet at kritisere sundhedspersonens faglige virke.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har også mulighed for at indskærpe, at en sundhedsperson i fremtiden skal udvise større omhu og samvittighedsfuldhed. Det skete i ca. 2 % af sagerne i 2015.

Hent årsberetningen