Vejledning om blodtransfusion

Del sidens indhold med andre

29. januar 2015

Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved anvendelse af donorblod i patientbehandlingen.

Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved anvendelse af donorblod i patientbehandlingen. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner og afdelinger og præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som sundhedspersoner skal udvise ifølge autorisationsloven.

De væsentligste ændringer i den nye version af vejledningen er i afsnit 4 og 5 om behandling med blodkomponenter, hvor transfusionsgrænser og –indikationer er opdateret.

Derudover er afsnit 3 om instrukser skrevet om for at fremme overskueligheden, og afsnit 6 om bivirkninger og komplikationer er revideret, så det afspejler den nuværende viden og terminologi.

Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion (pdf)

Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion (retsinformation.dk)