×

Utilsigtede hændelser i børnevaccinationsprogrammet

26. oktober 2016

Statens Seruminstitut (SSI) har modtaget en konkret henvendelse fra Lægemiddelkomitéen Region Sjælland, som har registreret, at ca. 10 % af de indberettede hændelser fra primærsektoren vedrører børnevaccinationer.

De registrerede utilsigtede hændelser omfatter bl.a.:

  • Ombytning af børnevacciner, hvor barnet har fået en anden vaccine end den, der passer til alderen.
  • Manglende indgift af vaccine i tilfælde, hvor barnet skal have to stik.
  • Indgift af solvens uden at det er blandet med pulver.

SSI har rettet henvendelse til Patientombuddet, som er ansvarlig for registrering af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD). Patientombuddet har oplyst, at der i 1-års-perioden fra 13. oktober 2013 til 13. oktober 2014 er registreret over 150.000 sager med utilsigtede hændelser i DPSD. Af disse er de 4.170 sager rapporteret med praktiserende læger som hændelsessted.

Patientombuddet har udtrukket utilsigtede hændelser vedrørende vaccinationer i ovennævnte 1-års-periode og har identificeret i alt 156 hændelser, hvoraf ca. 80 hændelser er knyttet til børnevaccinationsprogrammet.

Læs hele artiklen om børnevacciner