×

Udgivelser 2011

 • Korrekt håndtering af medicin

  | 20. december 2011 |

  Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder -ansvar, sikkerhed og opgaver Udgave: 1. udgave, 1.opl. Sprog: Dansk Yderligere emneord: Pjece Plejehjem Patient sikkerhed

 • Inspektion af behandlingssteder i Danmark, hvor der udføres kosmetisk behandling

  | 16. december 2011 |

  Årsrapport 2010 Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: 13.12.2011 Sprog: Dansk ISBN: 978-87-7104-320-4 Yderligere emneord: Regler kosmetisk behandling Inspektion udredning Be

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

  | 12. december 2011 |

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler kørekort og trafikmedicin Kørekort Trafikmedicin Vejledning A. Lovbaseret Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2011

 • Fællesindhold for indberetning til sundhedsstyrelsens børnedatabase 2011

  | 24. november 2011 |

  Udgave: Version 1.0; Versionsdato: 15. november 2011 Sprog: Dansk ISBN: 978-87-7104-272-6 Yderligere emneord: regler indberetning børnedatabasen børnesundhed amning passivrygnin

 • Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i det præhospitale område

  | 2. november 2011 |

  Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i det præhospitale område

 • Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i sygehusvæsenet

  | 2. november 2011 |

  Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i sygehusvæsenet

 • Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i det kommunale regi

  | 2. november 2011 |

  Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i det kommunale regi

 • Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i apotekssektoren

  | 2. november 2011 |

  Til dig, der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i apotekssektoren

 • Temarapport om meningitis

  | 2. november 2011 |

  Meningitisrapporten har fokus på overvågning, diagnose og behandling. Formålet med denne temarapport er at undersøge, hvordan sundhedspersonalet kan blive bedre til at håndtere og behandle meningiti

 • Nyhedsbrev nr. 3, 2011 fra Læringsenheden

  | 20. oktober 2011 |

  Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på blandt andet utilsigtede hændelser i almen praksis og sagsbehandlingsflow. Du kan downloade nyhedsbrevet her . Hjælp os med at blive bedre

 • Faktor 10-fejl ved medicinering

  | 19. oktober 2011 |

  Rapporten fokuserer blandt andet på, hvornår medicinudredningen går galt. Medicineringsfejl er hyppige, men har sjældent alvorlige konsekvenser. Rapporterede medicineringsfejl handler hyppigst om fo

 • Årlig rapport humane væv og celler 2010

  | 18. oktober 2011 |

  Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven, og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2010

 • Rapport om risikosituationslægemidler

  | 12. oktober 2011 |

  En ny undersøgelse, foretaget af en arbejdsgruppe tilknyttet Lægemiddelstyrelsens netværk "Forebyggelse af medicineringsfejl", har vist, at det stort set er de samme grupper af lægemidler, som har været involveret i situationer, der har ført til såkaldte utilsigtede hændelser fra 1970'erne og frem til i dag. På baggrund af undersøgelsen er der blevet lavet 2 lister med lægemidler, der opstræder i risikosituationer – henholdsvis sorteret efter indholdsstof og lægemiddelgruppe. Lægemiddelstyrelsen og arbejdsgruppen bag undersøgelsen håber nu, at listerne kan blive et nyttigt redskab i det daglige arbejde med risici i medicineringen i sundhedssektoren.

 • Tænk sundhed ind i miljøet

  | 22. september 2011 |

  Et proriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Udgave: Version: 2.0; Versionsdato: September 2011 Sprog: Dansk ISBN: 978-87-7104-218-4 Yderligere e

 • Risiko for forveksling af Truxal med anden medicin

  | 1. september 2011 |

  Utydelig håndskrift på recepter medførte, at to patienter fik udleveret forkert medicin på apoteket. Når sundhedspersoner skal dispensere medicin, er der risiko for forveksling af medicinpræparater

 • Nyhedsbrev nr. 2, 2011 fra Læringsenheden

  | 30. august 2011 |

  Download hele nyhedsbrevet ved at klikke her . Du kan evaluere eller give forslag til indholdet og forbedringer i nyhedsbrevet via dette link .

 • Forbrændinger efter varmepuder

  | 22. august 2011 |

  Der er inden for de sidste 6 år rapporteret 37 hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor patienter på sygehuse fik forbrændinger efter anvendelse af varmepuder. Der

 • Ild i elektrisk varmetæppe

  | 22. august 2011 |

  Ild i dyne efter 2 minutters brug af el-varmetæppe. En hændelse handlede om en beboer, der som supplement til smertebehandling, fik tilbudt et elektrisk varmetæppe af sundhedspersonalet. Efter 2 minut

 • Introduktion til brugeradministratorer i SEB

  | 22. august 2011 |

  Nyt system til indberetning af forventede ventetider Udgave: Version: 2.0; [Versionsdato: august 2011] Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler ventetid indberetning forventet NIV N

 • Adgang til NIV

  | 22. august 2011 |

  Nyt system til indberetning af forventede ventetider Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: august 2011 Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler ventetid indberetning forventet NIV Ny