Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin

Del sidens indhold med andre

8. september 2010

Kort fortalt

Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er rapporteret tre alvorlige utilsigtede hændelser hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin. Patienterne havde været udsat for et hovedtraume, men var ikke blevet observeret og undersøgt optimalt. Den intrakranielle blødning, som de pådrog sig, blev derfor erkendt med en del forsinkelse.

I Danmark er mindst 100.000 personer i antikoagulationsbehandling og mindst tre gange så mange i behandling med trombocytfunktionshæmmere (fx hjertemagnyl). Hovedparten af disse tilhører den ældre del af befolkningen. Blandt så stor en befolkningsgruppe vil sundhedsvæsenet møde en del, der har været udsat for traumer – herunder hovedtraumer – især taget i betragtning, at ældre mennesker hyppigere er udsat for faldtraumer.

Undersøgelser viser, at patienter i antikoagulationsbehandling langt hyppigere et udsat for alvorlige følgevirkninger af hovedtraumer både i form af intrakranielle skader og død. Risikoen er større for ældre patienter, og det skal sammenholdes med, at det netop er den ældre del af befolkningen som hyppigst er i antikoagulationsbehandling. Det samme gælder formentlig patienter i behandling med trombocytfunktionshæmmere, selv om dette ikke er nær så velbelyst.

I OBS meddelelsen fremsættes anbefalinger til observation og undersøgelse af disse patienter. Læs her hele OBS-meddelelsen.