×

Udgivelser 2008

 • Vejledning om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til brug for konkrete forskningsprojekter

  | 17. april 2009 |

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2008 Sidetal: 2 s. Serie: Vejledning nr. 9962 af 17. april 2008 Formate

 • Udredning af det faglige individtilsyn 2007

  | 19. februar 2009 |

  - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Udgave: Version: 1,0; Versionsdato: 19. februar 2008 Sprog: Dansk ISBN: 9788776766450 Yderligere emneord: Fagligt tilsyn tilsynsom

 • Usterile handsker

  | 3. november 2008 |

  Burkholderia cepacia udbrud i Tyskland - associeret med usterile handsker Læs mere

 • Redegørelse for blodproduktområdet for 2007

  | 13. oktober 2008 |

  Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark.

 • Tilsynstema 2008: Forbedring af håndhygiejne på danske sygehuse

  | 8. oktober 2008 |

  - et videndelingsprojekt Udgave: Version: 1,0; Versionsdato: 8. oktober 2008 Sprog: Dansk Yderligere emneord: Tilsyn Håndhygiejne Kampagner tilsynsområder Indsatser Nosokomielle in

 • Selvmord og selvmordsforsøg - opfølgning

  | 25. august 2008 |

  Sundhedsstyrelsen udsendte i 2006 temarapporten: 'Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse'. Denne rapport omhandler selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse p&arin

 • Er 'De fem trin' implementeret?

  | 8. juli 2008 |

  Er vejledningen 'Sikring mod forveksling ved kirurgiske indgreb: De fem trin' implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen udsendte i foråret 2008 et spørgeskema t

 • Retningslinjer for inspektion af behandlingssteder, hvor der udføres kosmetisk behandling

  | 8. juli 2008 |

  Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: 8. juli 2008 Sprog: Dansk ISBN: 9788776767006 Yderligere emneord: Regler kosmetisk behandling Inspektion inspektorordning Behandling Behandli

 • Identifikationsarmbånd

  | 25. juni 2008 |

  Korrekt identifikation af patienter er en basal forudsætning for patientsikkerhed. Mangelfuld identifikation af patienten giver anledning til mange utilsigtede hændelser i sundhedsvæ

 • Cardiotocho

  | 21. maj 2008 |

  Fødeafdelingerne har i meget stort omfang udarbejdet instrukser og iværksat undervisning til sikring af korrekt brug af CTG. Det viser en spørgeskemaundersøgelse på la

 • Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

  | 9. maj 2008 |

  Udgave: Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler Sundhedspersoner Autorisation Special- og videreuddannelse Udgiver: Sundhedsstyrelsen By og år: Kbh. 2008 Sidetal: 5 s

 • Årsberetning 2007

  | 6. maj 2008 |

  -for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: 6.maj 2008 Sprog: Dansk ISBN: 9788776766795 Yderligere emn

 • Plejehjemstilsynet 2007

  | 30. april 2008 |

  Udgave: version:1.0; Versionsdato: 30. april 2007 Sprog: Dansk ISBN: 9788776766672 Yderligere emneord: Plejehjem Embedlægeinstitutioner plejehjemstilsyn behandling med lægemidler

 • Cardiotocografi

  | 16. april 2008 |

  - en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: 16. april 2008 Sprog: Dansk ISBN: 9788776766764 Yderligere emneord: U

 • Årsrapport 2007 - DPSD

  | 9. april 2008 |

  Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: marts 2008 Sprog: Dansk ISBN: 9788776766016 Yderligere emneord: Patientsikkerhed patienters retsstilling Database DPSD Udgiver: Sundheds

 • Årsberetning for Patientskadeankenævnet 2007

  | 9. april 2008 |

  Årsberetning for Patientskadeankenævnet 2007

 • Vejledning om patienters/beboeres retstilling på plejehjem og i plejeboliger.

  | 22. februar 2008 |

  Udgave: Version: 1.0 Versionsdato: 22. februar 2007 Sprog: Dansk Yderligere emneord: Regler Plejehjem patienters retsstilling Beboere Patienter Udgiver: Sundhedsstyrelsen By