×

Udgivelser

 • Sundhedsfagligt tilsyn med sundhedsvæsenet

  | 22. februar 2019 |

  Siden 1. januar 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsik

 • En god afslutning på livet

  | 19. december 2018 |

  Døden og behandling i den sidste tid er vigtige emner tage stilling til, så man sammen med lægen og sine pårørende kan blive afklaret omkring, hvilke beslutninger, der

 • Nyt tilsyn med ældreplejen

  | 27. november 2018 |

  Den 1. juli 2018 så et nyt tilsyn dagens lys. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige i

 • Afrapportering fra arbejdsgruppe om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen

  | 14. november 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed var formand for en arbejdsgruppe om instrukser. Arbejdsgruppen skulle vurdere kravene til, hvordan lokale ledelser udarbejdede instrukser, og om ansvarsfordeling og ansv

 • Gode råd om sikker håndtering af materialer på tandklinikken

  | 26. oktober 2018 |

  I forbindelse med tilsyn på tandklinikker har Styrelsen for Patientsikkerhed konstateret, at der på en del klinikker ligger materialer i skuffer og skabe, hvor holdbarheden enten ikke er k

 • Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

  | 17. oktober 2018 |

  I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed de første risikobaserede tilsyn på en række behandlingssteder. Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ik

 • Læringsregnskab i forbindelse med det risikobaserede tilsyn 2017

  | 17. oktober 2018 |

  I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed de første risikobaserede tilsyn på en række behandlingssteder. Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ik

 • Undervisningsmateriale om demens og antipsykotisk medicin

  | 17. september 2018 |

  Dette  undervisningsmateriale  om demens og antipsykotisk medicin er målrettet plejepersonale på plejehjem og plejecentre. Formålet er at give information om demens og brug

 • Patientsikkerhedsrapporten - Bidrag fra sundhedsvæsenet 2017

  | 23. juli 2018 |

  Patientsikkerhedsrapporten – Bidrag fra Sundhedsvæsenet 2017 indeholder lokale patientsikkerhedsinitiativer, som alle landets kommuner og regioner har meldt ind til Styrelsen for Patientsi

 • Årsberetning for International Sygesikring 2017

  | 10. juli 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed er det danske forbindelsesorgan for EU-reglerne om koordinering af sygesikring for borgere, der rejser eller opholder sig i EU-landene. Vi står for udbetaling og o

 • Fodterapeuter - erfaringsopsamling

  | 28. juni 2018 |

  I 2017 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 137 tilsyn med fodterapeutklinikker. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de læringspotentiale

 • Erfaringsopsamling - Psykiatriske sygehusafdelinger

  | 28. juni 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 34 tilsyn med psykiatriske sygehusafdelinger i 2017. Denne erfaringsopsamling sammenfatter resultaterne og de overordnede konklusioner fra tilsynsr&a

 • Bosteder: Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

  | 25. juni 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 de første sundhedsfaglige tilsyn med bosteder. Denne erfaringsopsamling sammenfatter konklusionerne fra tilsynsrækken og de l&aeli

 • Erfaringsopsamling: Somatiske sygehusafdelinger

  | 22. juni 2018 |

  Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL

 • Lad os sammen finde de langsigtede løsninger for at undgå medicinfejl

  | 15. juni 2018 |

  Der skal gøres en ekstra indsats for at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering i Danmark. Derfor er en række myndigheder og organisationer nu sammen om programmet Medicin uden skade. Målet er at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark. Programmet udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der har til formål at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022. Det vil ikke alene øge patientsikkerheden væsentligt – der er også mange penge at spare for sundhedsvæsenet.

 • Almen praksis: Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

  | 14. juni 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført de første tilsyn med almen praksis. Tilsynet har også omfattet regions- og udbudsklinikker. Denne erfaringsopsamling sammenfatt

 • Orientering om sikre arbejdsgange omkring methotrexat

  | 12. juni 2018 |

  Vi har den 12. juni 2018 sendt et orienteringsbrev til kommunerne og regionerne om sikre arbejdsgange omkring methotrexat.

 • Værd at vide om delegation af forbeholdt virksomhed i tandklinikker

  | 11. juni 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse med det risikobaserede tilsyn i tandklinikker fået mange spørgsmål om delegation af forbeholdt virksomhed.  Læs hvad de

 • Årsberetning om Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2017

  | 6. juni 2018 |

  Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet var i 2017 helt oppe at runde 200.000. Det viser Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Den lille stigen

 • Redegørelse for blodproduktområdet 2017

  | 30. maj 2018 |

  Denne redegørelse for blodproduktområdet indeholder oplysninger om blodcentrenes tappevirksomhed, hvilket bl.a. omfatter antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmaferesetapning