Om tilsynsrapporter

Del sidens indhold med andre

Efter et tilsynsbesøg udarbejdes der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres på baggrund af Sundhedslovens § 213 b eller efter servicelovens §§ 83 – 87. Det indebærer, at tilsynsrapporten bliver gjort offentligt tilgængelig på hjemmesiden. Desuden har behandlingsstedet pligt til at gøre tilsynsrapporten let tilgængelig på sin hjemmeside (eventuelt med et link til rapporten på vores hjemmeside) samt umiddelbart tilgængelig på behandlingsstedet. Det skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort her på vores hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Som hovedregel regner vi med, at der går ca. 4 uger, hvis der ikke har været problemer eller der kun har været få problemer af betydning for patientsikkerheden. I de 4 uger bliver rapporten dels kvalitetschecket, dels bliver der holdt kalibreringsmøder. Hvis det er i starten af et år kan der godt gå lidt længere tid, fordi vi gerne vil have gennemført 5-10 tilsyn før vi lægger linjen for kategoriseringen. Hvis der er større eller kritiske problemer kan der gå længere tid, idet sagen skal behandles i en særlig task force, som tager stilling til, hvilken form for sanktion og opfølgning, der skal være, og derefter skal sagen juridisk behandles. Alle tilsynsrapporter offentliggøres på siden Tilsynsrapporter.