Tilsyn med forsøgsordning for medicinsk cannabis

Del sidens indhold med andre

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 gennemfører det danske sundhedsvæsen en forsøgsordning med medicinsk cannabis som behandling. Som en del af ordningen overvåger vi lægernes ordination af medicinsk cannabis. Det gør vi ved hjælp af vores allerede etablerede overvågningsprogram for afhængighedsskabende lægemidler.

Kortlægning og beskrivelse af ordinationsmønstre

Den vigtigste opgave i forbindelse med forsøgsordningen er at kortlægge og beskrive de mønstre, der tegner sig omkring ordinationen af medicinsk cannabis. Vi vil rejse en tilsynssag, hvis der opstår mistanke om, at en læge ordinerer medicinsk cannabis til et egentligt misbrug.

Af loven om forsøgsordning for medicinsk cannabis fremgår det, at de primære målgrupper for behandling er:

  • Patienter med multipel sklerose
  • Patienter med rygmarvsskade
  • Kroniske smertepatienter 
  • Patienter med behov for behandling af kvalme og opkastning efter kemoterapi

Der er dog fri ordinationsret, hvilket betyder, at der i princippet kan udskrives medicinsk cannabis til alle patienter.

Kørsel og cannabisbehandling

Vi anbefaler aktuelt læger, der ordinerer behandling med ikke godkendt medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden.

Virkningen af den ikke godkendte lægeordinerede cannabis under forsøgsordningen er endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt. Vi ved ikke tilstrækkeligt om virkning og bivirkninger ved den type cannabis, som kan udskrives under forsøgsordningen. Doseringen kan ligeledes variere, ligesom man ikke kender nok til den måde cannabis virker sammen med anden medicin. Kørselsforbuddet skal fremgå af patientjournalen.

Proceduren ved lægelige kørselsforbud er mere udførligt omtalt i styrelsens gældende vejledning om helbredskrav til kørekort og tillæg til vejledning om helbredskav til kørekort.

I vejledningen kan man også læse om reglerne vedr. kørsel og godkendt medicinsk cannabis.

Vejledninger

Hvis du som læge vælger at udskrive medicinsk cannabis, er det vigtigt at følge retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler.

Lægemiddelstyrelsen har desuden en liste over spørgsmål og svar om medicinsk cannabis som du kan læs på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Interesserede borgere og sundhedspersoner kan læse mere om forsøgsordningen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.