Tilsyn med kosmetisk behandling

Del sidens indhold med andre

Kosmetisk behandling er behandling, hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Private behandlingssteder må kun udføre kosmetisk behandling efter lovgivningen, hvis behandlerne er registreret som kosmetisk behandler i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi fører tilsyn med de registrerede behandlere, deres eventuelle medhjælp og deres kosmetiske behandlingssteder. Udvælgelsen af disse tilsyn sker blandt andet på baggrund af bekymringshenvendelser, ligsynssager, klagesager eller medieomtale. Formålet med tilsynet er at kontrollere, om de grundlæggende krav beskrevet i den gældende lovgivning overholdes, og om de kosmetiske behandlinger udgør en risiko for patientsikkerheden.

De registrerede læger og behandlingsstedet bliver ved tilsynet vurderet ud fra vores kosmetiske målepunkter (pdf).

Efter et tilsynsbesøg udarbejder vi en tilsynsrapport om den registrerede læge og behandlingsstedet, hvor resultatet af besøget fremgår, herunder om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden. Du finder alle tilsynsrapporter på siden Tilsynsrapporter.

Vi udarbejder som udgangspunkt en tilsynsrapport efter et tilsynsbesøg. Vi kan også foretage tilsynsbesøg, hvor det efter en konkret vurdering efterfølgende ikke findes relevant at udarbejde en tilsynsrapport, fx hvis det viser sig, at der ikke foretages kosmetiske behandlinger på behandlingsstedet.