Kvaksalveri og lægeforbeholdt virksomhed

Del sidens indhold med andre

Det er udgangspunktet, at en person, der ikke har autorisation efter autorisationsloven, kan behandle syge.

Den pågældende må dog ikke udsætte nogens helbred for påviselig fare. Gør man det kan man straffes med bøde eller fængsel, jf. autorisationslovens § 73 og § 87.

Lægeforbeholdt virksomhed

Nogle sygdomme må dog kun behandles af læger. Desuden er visse behandlingstyper, og -indgreb samt anvendelse af  lægemidler og visse apparaturer forbeholdt for læger, jf. autorisationslovens § 74. Hvis man ikke er læge men udøver lægeforbeholdt virksomhed, kan man straffes med bøde eller fængsel, jf. § 88 og § 89.

Hvis vi bliver opmærksom på konkrete overtrædelser af bestemmelserne om kvaksalveri og om lægeforbeholdt virksomhed, vil vi anmelde forholdet til politiet.