Kvaksalveri og lægeforbeholdt virksomhed

Del sidens indhold med andre

I Styrelsen for Patientsikkerhed fører vi tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner og registrerede behandlingssteder.

Uautoriserede må gerne udføre behandling, men må ikke udsætte nogens helbred for påviselig fare. Gør man det, kan man blive meldt til politiet og straffet med bøde eller fængsel jf. autorisationslovens § 73 og § 87. 

Nogle sygdomme må dog kun behandles af autoriserede sundhedspersoner. Og nogle behandlingstyper og -indgreb samt anvendelse af lægemidler og visse apparaturer er forbeholdt fx læger og tandlæger.

Hvis vi bliver opmærksomme på konkrete overtrædelser af bestemmelserne om kvaksalveri og forbeholdt virksomhed jf. ovenstående, anmelder vi det til politiet.