Refleksionspunkter for tilsyn på smerteklinikker

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som Styrelsen for Patientsikkerhed håber kan bidrage til læring og til at afdække problemstillinger, forhindringer, forslag til løsninger eller andre forhold, som kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Refleksionspunkter for tilsyn på smerteklinikker 2023

Medicinordination og -justering

Hvilke udfordringer kan der være, når en patient vurderes færdigbehandlet?

Effektmål og patientinddragelse

Hvilke udfordringer kan der være, når en patient vurderes færdigbehandlet?

Sektorovergange

Hvilke udfordringer kan der være, når en patient vurderes færdigbehandlet?