Refleksionspunkter

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne vedrører de forhold, der har betydning for patientsikkerhed, men indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet eller i tilsynsrapporten for det enkelte behandlingssted. Refleksionspunkterne er et supplement til de eksisterende målepunkter.

Refleksionspunkter til plejeområderne

Risikosituationslægemidler

  • Hvordan arbejder I med at minimere den øgede risiko ved administration og brug af risikosituationslægemidler og anti-psykotiske præparater?

Information og kompetencer

  • Hvordan arbejder I for at minimere risikoen for at faglig viden og information om patienterne ikke går tabt mellem medarbejdere i vagtlag og i/på tværs af teams?
  • Hvordan arbejder I for at medarbejderne har de rette kompetencer i forhold til patienternes behov hele døgnet og alle ugens dage, inkl. helligdage?

Patientsikkerhed

  • Hvilke tanker gør I jer om, hvad der kunne være kritisk for patientsikkerheden hos jer?

Refleksionspunkter til tilsyn om methotrexat på plejeområdet

Samarbejde med behandlingsansvarlige læger om patienter i behandling med methotrexat

  • Hvordan samarbejder I med den behandlingsansvarlige læge om de særlige forholdsregler ved patienter i behandling med methotrexat?

Viden om methotrexat som risikosituationslægemiddel

  • Hvordan arbejder I med at alt involveret personale ved, hvorfor methotrexat er et lægemiddel med særlig risiko?