Refleksionspunkter

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som Styrelsen for Patientsikkerhed håber kan bidrage til læring og til at afdække problemstillinger, forhindringer, forslag til løsninger eller andre forhold, som kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Refleksionspunkter til det ortopædkirurgiske patientforløb

Baggrunden for at vælge området med hoftenære frakturer er dels, at der har været regionale Lærings- og Kvalitetsteams, som nu har afsluttet sit arbejde, dels RKKP-data, som efter år med en faldende mortalitet igen viser en stigende mortalitet, og at det i det hele taget er et område, hvor der er behov for fokus på patientsikkerhed pga. mange sårbare og ældre patienter. Yderligere er det et område, hvor der er behov for et godt tværsektorielt samarbejde, og derfor er det også et formål at se på det samlede patientforløb.

Som en del af tilsynet bruges der refleksionspunkter, som skal give anledning til dialog mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og de områder hvor der bliver foretaget tilsyn. Styrelsen kan ikke give sanktioner på disse punkter, men de kan danne basis for læring og vidensdeling.

Styrelsen vil med baggrund i det forarbejde, der er lavet, tage udgangspunkt i områder, som styrelsen finder kan øge patientsikkerheden for dermed at forbedre outcome for patienterne. Derfor ønsker styrelsen en dialog om, hvor behandlingsstedet arbejder med nedenstående områder og hvilke initiativer, der kan peges på, som vil bedre det samlede forløb for patienter med hoftenær fraktur og andre patienter med ortopædkirurgiske problemstillinger.

Refleksionspunkter til sygehuse

 • Hvordan arbejdes der med at sikre hurtig operation?
 • Hvordan sikrer man, at alle relevante patienter får en medicinsk vurdering på speciallægeniveau under indlæggelsen – både før og efter operation?
 • Hvilke initiativer kan I pege på som vil forbedre det samlede forløb for patienter med hoftenære frakturer og lign. problemstillinger
 • Hvordan arbejder i med at sikre hurtig og daglig mobilisering i hele forløbet
 • Hvordan arbejder I med at sikre mobilisering af patienter med nedsat kognitiv funktionsevne og patienter med ængstelse?
 • Hvordan sikres, at patienternes mål med genoptræningen bliver fulgt op i den daglige pleje?

Refleksionspunkter til pleje- og genoptræningsområdet (kommuner)

 • Hvordan sikrer I at der følges tilstrækkeligt op på patienterne efter udskrivelse, således at begyndende sygdom erkendes og behandles, så unødige genindlæggelser undgås.
 • Hvordan arbejder i med at sikre hurtig og daglig mobilisering af patienterne, herunder patienter med nedsat kognitiv funktionsevne og patienter med ængstelse?
 • Hvordan sikres, at patienternes mål med genoptræningen bliver fulgt op i den daglige pleje?
 • Hvilke initiativer kan I pege på som vil forbedre det samlede forløb for patienter med hoftenære frakturer og lign. problemstillinger

Refleksionspunkter til almen praksis

 • Hvordan arbejder I med vurdering af behovet for osteoporoseudredning og faldudredning - er der en systematik i denne tilgang?
 • Hvordan oplever du/I samarbejdet med sygehus, den kommunale hjemmepleje og den kommunale rehabilitering i relation til ældre med ortopædkirurgiske problemstillinger?
 • Hvilke forhold fylder særligt meget i forhold til samarbejdet med de ortopædkirurgiske afdelinger på sygehuset?
 • Hvilke forslag har du til, hvorledes samarbejdet kan blive (endnu) bedre til gavn for patientsikkerheden
 • Hvilke andre forhold, som måske ikke fylder så meget i hverdagen, kan have betydning for patientsikkerheden?
 • Hvilke initiativer kan I pege på, som vil forbedre det samlede forløb for patienter med hoftenære frakturer og lign. problemstillinger
 • Hvilke eventuelle eksempler har I på problemer i samarbejdet?
 • Er der problemer med medicinen i forbindelse med udskrivning fra de ortopædkirurgiske afdelinger? Hvis ja, hvilke?