Tilsyn med øre-, næse-, halslæge

Del sidens indhold med andre

Vi fører tilsyn med behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Hvis I er udtaget til tilsyn, modtager I et varslingsbrev minimum seks uger før tilsynet, hvor der står hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være tilstede. Inden tilsynet skal I læse målepunkterne. Tilsynsbesøget slutter når tilsynsrapporten er færdig, og offentliggjort på vores hjemmeside. Hvis tilsynet afslører større eller kritiske problemer, kan det medføre genbesøg eller sanktioner.

Sådan foregår tilsynet

Inden tilsynet skal I have læst målepunkterne, som vi bruger som rettesnor for besøget, men ellers kræver et tilsynsforsøg ingen særlig forberedelse. De tilsynsførende kommer for at observere den faglige standard, som den plejer at være.

Inden tilsynet

  • I modtager et varslingsbrev minimum seks uger før tilsynet.
  • I brevet beskrives, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være tilstede.
  • Besøgets varighed afhænger af typen af behandlingssted og varierer fra nogle timer til en hel dag.

Tilsynsbesøget

Tilsynet starter med en indledende samtale, som regel med behandlingsstedets ledelse eller den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge. Ved samtalen forklarer den tilsynsførende bl.a., hvad formålet med tilsynet er.

Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med personale og gennemgang af materiale, fx journaler. Der rundes af med en tilbagemelding til behandlingsstedet. Hvis der er anmærkninger, vil I få at vide, hvad I skal gøre.

Efter tilsynet

De fleste tilsynsbesøg slutter, når vi har udfærdiget jeres tilsynsrapport, som vi offentliggør her på hjemmesiden. I placeres i én af fire kategorier, der vurderes ud fra, om der er ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Læs mere om hvad kategorierne betyder.

I de tilfælde, hvor tilsynet afslører større problemer, fortsætter processen, hvilket kan medføre genbesøg eller sanktioner.