Refleksionspunkter for behandling med insulin

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som Styrelsen for Patientsikkerhed håber kan bidrage til læring og til at afdække problemstillinger, forhindringer, forslag til løsninger eller andre forhold, som kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Refleksionspunkter

Refleksionspunkter for behandling med insulin 2023

Tab af information ved overgange
 • Oplever I udfordringer med tab af nødvendige oplysninger, som I ikke selv har indflydelse på, fx ved indlæggelse på sygehus eller ved andre patientovergange?
  • Hvis ja:
   • Hvilke udfordringer oplever I?
   • Hvilke oplysninger oplever I går tabt?
   • Har I forslag til, hvordan tab af information i overgange kan forebygges?
Faglig opdatering om sikker håndtering af insulin og andre risikosituationslægemidler
 • Hvordan holder ledelsen og medarbejderne sig opdateret med viden om patientsikkerhed i forhold til insulin og andre risikosituationslægemidler?