Refleksionspunkter

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som Styrelsen for Patientsikkerhed håber kan bidrage til læring og til at afdække problemstillinger, forhindringer, forslag til løsninger eller andre forhold, som kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Hent refleksionspunkterne for behandlerfarmaceutområdet som PDF til print

Indberetning af bivirkninger og rapportering af utilsigtede hændelser: 

  • Hvordan arbejder I med indberetning af formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen?
  • Hvordan sikrer I diskretion ved behandlerfarmaceutens patientbehandling, sådan at tavshedspligten overholdes?

Diskretion og tavshedspligt

  • Hvordan sikrer I diskretion ved behandlerfarmaceutens patientbehandling, sådan at tavshedspligten overholdes?