Refleksionspunkter tandklinikker

Del sidens indhold med andre

Refleksionspunkterne danner baggrund for en dialog, som vi håber kan bidrage til det overordnede arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Refleksionspunkterne indgår ikke i vurderingen af behandlingsstedet.

Nedenfor finder du en gennemgang af refleksionspunkterne for tilsyn på tandklinikker i 2023.

Refleksionspunkter for tilsyn på tandklinikker 2023

Patienter i antiresorptiv behandling (bisfosfonater og denosumab) med risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne

Den tilsynsførende interviewer personalet om, hvordan de behandler patienter i antiresorptiv behandling.

  • Hvad er jeres erfaringer med at henvise patienter i risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne?

Aseptisk og tørt arbejdsfelt

Den tilsynsførende interviewer personalet om, hvordan de under endodontisk behandling sikrer aseptisk og tørt arbejdsfelt. 

  • Er der praksis for at bruge kofferdam?

Interview om kvalitetsforbedringer

Den tilsynsførende interviewer relevante medarbejdere om, hvordan de forbedrer og vedligeholder kvaliteten af deres arbejde.

  • Hvad gør I for at sikre, at jeres ydelser har den kvalitet, I selv ville forvente som patient? Anvender I systematiske metoder til læring, fx opfølgning på UTH, egenkontrol, konferencer eller undervisning af medarbejdere?