Tandteknikerklinikken Tandtekniker Jan Grubich

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. februar 2020 givet påbud til tandteknikerklinikken Tandtekniker Jan Grubich om at sikre korrekt håndhygiejne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt tandteknikerklinikken Tandtekniker Jan Grubich:

  • at sikre, at der bliver rettet op på de konstaterede mangler vedrørende hygiejne fra den 10. februar 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 12. december 2019 et varslet, reaktivt tilsyn med tandteknikerklinikken Tandtekniker Jan Grubich. Tilsynet blev gennemført med henblik på at konstatere, om styrelsens påbud til behandlingsstedet af 14. oktober 2019 var efterlevet.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der var problemer med efterlevelse af gældende krav vedrørende håndhygiejne.

Hygiejne

Styrelsen konstaterede, at udførelse af hygiejne på tandteknikerklinikken Tandtekniker Jan Grubich ikke levede op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Ved tilsynet konstaterede styrelsen, at der manglede håndsprit i klinikrummet. Endvidere tog klinikken fortsat ikke handsker af, inden de gik fra klinikrummet ud til laboratoriet for at korrigere proteser. Der manglede således procedurer for korrekt håndhygiejne.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det indebærer en risiko for patientsikkerheden i form af øget risiko for smitteoverførsel, hvis håndhygiejne ikke udføres korrekt, herunder uden brug af håndsprit og uden at handsker tages af, når man går fra klinik til laboratoriet for at korrigere proteser.

Denne mangel i forhold til efterlevelse af relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) rummer efter styrelsens opfattelse en betydelig fare for patientsikkerheden.

Det fremgår af NIR for tandklinikker blandt andet, at handsker skal skiftes efter hver uren opgave. Endvidere fremgår det, at håndhygiejne skal udføres før rene opgaver, efter urene opgaver og efter brug af handsker.

Konklusion

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at de konstaterede mangler i relation til hygiejne udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.