Tandklinikken v Tino E. Petersen i Svebølle

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 27. maj 2020 givet påbud til Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Svebølle om at sikre tilstrækkelig diagnostik og behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Svebølle:

  • tilstrækkelig diagnostik og behandling af patienter fra den 27. maj 2020.

Påbuddet kan ophæves, når vi ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 10. september 2019 et varslet, reaktivt tilsyn med Tandklinikken v/Tino E. Petersen i Svebølle. Baggrunden for tilsynet var, at vi den 28. maj 2019 havde fundet grundlag for at udstede et påbud til tandklinikken.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten.

Ved tilsynet blev vi opmærksomme på, at der er problemer med diagnostik og behandling.

Ved tilsynsbesøget den 10. september 2019 konstaterede vi, at der blandt andet forekom tilfælde af overset patologi på røntgenbilleder og manglende optagelse af røntgen før ekstraktion af tand.

Styrelsen kan hertil bemærke, at konsekvensen af udiagnosticeret sygdom er videreudvikling af patologi med risiko for forringet prognose og eventuelt tandtab som konsekvens. Yderligere vurderer styrelsen, at den manglende beskrivelse af patologi på røntgenbilleder kan være et udtryk for, at det faglige niveau ikke lever op til almindelig anderkendt faglig standard.

Det er styrelsens vurdering, at røntgenundersøgelsen medvirker til at give det komplette billede og således en korrekt diagnose, der er væsentlig for tandlægens planlægning af patientens behandling – i dette tilfælde ekstraktion af tand.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis der bliver overset patologi, som derved ikke bliver behandlet tilstrækkeligt. Det udgør også en risiko for patientsikkerheden, hvis der ikke bliver foretaget røntgenundersøgelse forud for ekstraktion af en tand.

Det er videre styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til diagnostik og behandling udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden.