Plejecenter Møllehaven

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 22. juni 2021, et påbud til Plejecenter Møllehaven

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 22. juni 2021, et påbud til Plejecenter Møllehaven om:
1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
a. At ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at sikre livskvalitet (målepunkt 1.1)
b. At plejeenheden sikrer, at beskrivelser af borgernes vaner og ønsker fremgår af den social og plejefaglig dokumentation (målepunkt 1.1)
c. At plejeenheden sikrer en værdig kultur og tone (målepunkt 1.1)
d. At plejeenheden sikrer en systematisk praksis for at indhente og fremfinde ønsker til livets afslutning (målepunkt 1.2)
e. At plejeenheden sikrer, at borgerne så vidt muligt oplever at få hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren ønsker (målepunkt 2.1)
f. At plejeenheden sikrer, at pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov (målepunkt 2.1)
g. At ledelsen kan redegøre for, at plejeenheden arbejder med at sikrer, at borgerne trives (målepunkt 2.1)

2. Plejeenheden skal sikre, at der anvendes faglige metoder, arbejdsgange og systematik til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet:
a. At plejeenheden sikrer, at borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug og eventuelt pårørende oplever, at den hjælp, omsorg og pleje, borgeren modtager, tager højde for borgerens særlige behov (målepunkt 3.1)
b. At plejeenheden sikrer, at der hos borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug findes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer (målepunkt 3.1)
c. At plejeenheden sikrer, at borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug oplever at modtage hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres begrænsninger (målepunkt 3.1)
d. At plejeenheden sikrer, at ændringer og opfølgning af helbredstilstande er beskrevet (3.3)
e. At plejeenheden sikrer, at social og plejefaglige indsatser til forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne er beskrevet (målepunkt 3.4)

3. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
a. At ledelsen sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og at nye medarbejdere får den fornødne introduktion (målepunkt 4.1)
b. At ledelsen sikrer, at vikarene kender ansvars- og opgavefordelingen (målepunkt 4.1)
c. At medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordelingen (målepunkt 4.1)

4. Plejeenheden skal sikre en dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at den fastlagte dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
b. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvender den fastlagte dokumentationspraksis (målepunkt 5.1)
c. At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet (målepunkt 5.1)
d. At plejeenheden sikrer, at borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser er beskrevet (målepunkt 5.1)
e. At plejeenheden sikrer, at borgernes mål for personlig pleje og praktisk hjælp fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 5.1)

5. At plejeenheden skal sikre den fornødne kvalitet i forhold til borgernes genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgerne og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
b. At plejeenheden sikrer, en praksis for målfastsættelse for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 (målepunkt 6.1)
c. At plejeenheden sikrer, at der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
d. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og følger plejeenhedens praksis for at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
e. At plejeenheden sikrer, at borgere og eventuelt pårørende har haft en samtale med medarbejdere i plejeenheden om, hvilke aktiviteter, der er meningsfulde for dem, og at borgerne oplever at have meningsfulde aktiviteter (målepunkt 6.3)
f. At ledelsen kan redegøre for, hvordan borgerne støttes i at have meningsfulde aktiviteter (måle-punkt 6.3)
g. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender borgernes behov for meningsfulde aktiviteter og understøtter borgerne i deres aktiviteter (målepunkt 6.3)

Påbuddet skal være efterlevet fra dato for endelig afgørelse, som er den 20. august 2021.

Læs hele påbuddet her