Plejecenter Kristiansminde

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 17. juni 2021 et påbud til Plejecenter Kristiansminde.

AFGØRELSE OM PÅBUD

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 17. juni 2021 et påbud til Plejecenter Kristiansminde om:

1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
a. At borgernes vaner og ønsker er beskrevet og kan fremfindes af alle relevante medarbejdere (målepunkt 1.1)
b. At tonen, adfærden og kulturen i plejeenheden understøtter borgernes selvbestemmelse og værdighed (målepunkt 1.1)
c. At pårørende bliver inddraget og at der lyttes i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov (målepunkt 2.1)
d. At aftaler af betydning for borgernes daglige, hjælp, pleje og omsorg er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 2.1)

2. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
a. At medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordeling (målepunkt 4.1)

3. Plejeenheden skal sikre, at der er en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser, herunder:
a. At borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation i forhold til egen omsorg, praktiske opgaver, mentale funktioner og samfundsliv (målepunkt 5.1)

4. At plejeenheden skal sikre den fornødne indsats og kvalitet i forhold til borgernes genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb, herunder:
a. At mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 6.2)
b. At der er en praksis for at indhente borgernes ønsker til meningsfulde aktiviteter – evt. i samarbejde med pårørende (målepunkt 6.4)
c. At der er en praksis for at inddrage og motivere borgerne til at deltage i aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte (målepunkt 6.4)

Påbuddet skal være efterlevet fra dato for endelig afgørelse, som er den 23. september 2021.

Læs hele påbuddet her