Påbud til Furesø Kommune, Hjemmepleje afdeling Skovsø

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af ældretilsyn udført den 10. juni 2021 ved Hjemmeplejen i Furesø Kommune Afdeling Skovsø/Sø truffet beslutning om at give et påbud til plejeenheden.

 1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at borgernes vaner og ønsker er beskrevet og kan fremfindes af alle relevante medarbejdere (målepunkt 1.1)
  • At plejeenheden sikrer, at tonen, adfærden og kulturen i plejeenheden understøtter borgernes selvbestemmelse og værdighed (målepunkt 1.1)
  • At plejeenheden medvirker til, at borgerne kan leve det liv, de ønsker (målepunkt 2.1)
  • At plejeenheden sikrer, at pårørende bliver inddraget og at der lyttes i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov (målepunkt 2.1)
  • At plejeenheden sikrer, at aftaler af betydning for borgernes daglige hjælp, pleje og omsorg er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 2.1)
 2. Plejeenheden skal sikre, at der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser og demens, psykisk sygdom og/eller misbrug findes beskrivelser i den social- og plejefaglige dokumentation af den hjælp, pleje og omsorg, der ydes til disse borgere i relevante situationer (målepunkt 3.1)
 3. Plejeenheden skal sikrer fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at ændringer i borgernes psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå fremgår af dokumentationen (målepunkt 3.3)
 4. Plejeenheden skal sikre forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgerne, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at der er opmærksomhed på, at hjælp, pleje og omsorg er rettet mod at forebygge dehydrering og forebyggelse af fald (målepunkt 3.4)
  • At plejeenheden sikrer, at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af fald og dehydrering fremgår af borgerenes dokumentation (målepunkt 3.4)
 5. Plejeenheden skal sikre organisation, ledelse og kompetencer, herunder:
  • At plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens udførelse af kerneopgaverne (målepunkt 4.1)
  • At plejeenheden sikrer, at der bliver arbejdet med rekruttering samt introduktion af nye medarbejdere (målepunkt 4.1)
  • At plejeenheden sikrer, at der i plejeenheden er ansvars- og opgavefordeling blandt medarbejderne, herunder for elever/studerende samt vikarer (målepunkt 4.1)
  • At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordelingen (målepunkt 4.1)
 6. Plejeenheden skal sikre dokumentationspraksis, herunder
  • At plejeenheden sikrer, at dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
  • At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation i forhold til egenomsorg, mobilitet samt mentale funktioner (målepunkt 5.1)
 7. Plejeenheden skal sikre, at mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 6.2)

Påbuddet skal være efterlevet fra dato for endelig afgørelse, som er den 9. august 2021.

Læs hele påbuddet.