Hjemmeplejen Område Vest

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af fund ved tilsynet den 10. december 2020 et påbud til plejeenheden Område Vest – Distrikt 2, Vejle

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af fund ved tilsynet den 10. december 2020 et påbud til plejeenheden Område Vest – Distrikt 2, Vejle om:

1. At plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, trivsel og livskvalitet, herunder:
a. plejeenheden sikrer, at beskrivelser af borgernes vaner og ønsker fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 1.2)
b. plejeenheden sikrer en systematisk praksis for at indhente ønsker til livets afslutning (målepunkt 1.2)
c. plejeenheden sikrer, at eventuelle aftaler med pårørende fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 2.1)

2. At plejeenheden skal sikre, at der anvendes systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet til borgerne, herunder:
a. plejeenheden sikrer, at beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje i relevante situationer, til borgere med kognitive funktionsnedsættelser, fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 3.1)
b. plejeenheden sikrer, at relevante beskrivelser af faglige metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 3.2)

3. At plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens varetagelse af kerneopgaver, herunder:
a. ledelsen sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og at nye medarbejdere får den fornødne introduktion (målepunkt 4)

4. At plejeenheden skal sikre, at plejeenhedens dokumentationspraksisunderstøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje ad fornøden kvalitet, herunder:
a. plejeenheden sikrer, at den fastlagte dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
b. At plejeenheden sikrer, at den fastlagte dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
c. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvender den fastlagte dokumentationspraksis (målepunkt 5.1)
d. At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet (målepunkt 5.1)
e. At plejeenheden sikrer, at borgernes mål for personlig pleje og praktisk hjælp fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 5.1)

5. At plejeenheden sikrer den fornødne indsats i forhold til borgerenes genoptrænings – og vedligeholdelsestræningsforløb hos relevante borgere, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgerne og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
b. At plejeenheden sikrer, at der kan tilrettelægges helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål efter § 83a (målepunkt 6.1)
c. At plejeenheden sikrer, at der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)d. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og følger en kendt praksis for at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)

Påbuddet skal være efterlevet fra 17. februar 2021.

Læs hele påbuddet her