Hjemmeplejen Kerteminde

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 7. juni 2021 et påbud til behandlingsstedet Hjemmeplejen Kerteminde.

Afgørelse om påbud:

1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur i plejeenheden (1.1)
b. At plejeenheden sikrer, at beskrivelser af borgernes vaner og ønsker fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 1.1)
c. At plejeenheden sikrer en systematisk praksis for at indhente ønsker til livets afslutning (målepunkt 1.2)
d. At plejeenheden sikrer, at eventuelle aftaler med pårørende fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 2.1)

2. Plejeenheden skal sikre, at der anvendes faglige metoder, arbejdsgange og systematik til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet over for målgruppen, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at der hos borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug forefindes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer (målepunkt 3.1)
b. At plejeenheden sikrer, at beskrivelser af ændringer og opfølgning i borgernes tilatand fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 3.3)
c. At plejeenheden sikrer, at indsatser for hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne er beskrevet (målepunkt 3.4)

3. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
a. At ledelsen sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens kerneopgaver (målepunkt 4)

4. Plejeenheden skal sikre, at der er en praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at den fastlagte dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
b. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvender den fastlagte dokumentationspraksis (målepunkt 5.1)
c. At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet (målepunkt 5.1)
d. At plejeenheden sikrer, at borgernes behov for hjælp er afdækket og beskrevet (målepunkt 5.1)
e. At plejeenheden sikrer, at borgernes mål for personlig pleje og praktisk hjælp fremgår af omsorgsjournalen (målepunkt 5.1)

5. At plejeenheden skal sikre, at borgere og eventuel pårørende bliver inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at der er fastsat mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)

Påbuddet skal være efterlevet fra dato for endelig afgørelse, som er den 16. august 2021.

Læs hele påbuddet her

Relaterede links