Gedvedhus, Plejecenter

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af tilsynet den 27. oktober 2020 et påbud til plejeenheden Gedvedhus

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af tilsynet den 27. oktober 2020 et påbud til plejeenheden Gedvedhus om:

1. At plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
a)at sikre, at der i plejeenheden er en praksis for at tilbyde borgerne samtale om ønsker til den sidste tid (målepunkt 1.2)
b) at sikre, at pårørende så vidt muligt inddrages og lyttes til i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov (målepunkt 2.1)

2. At plejeenheden skal sikre, at plejeenhedens dokumentationspraksis understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder:
a) at sikre, at borgernes vaner og ønsker er indhentet og beskrevet (måle-punkt 1.1)
b) at sikre, at aftaler med pårørende og nære relationer, som er af betydning for borgerne er beskrevet i dokumentationen (målepunkt 2.1)
c) at det sikres, at der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser findes beskrivelser af socialpædagogisk tilgang til hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante situationer (målepunkt 3.1)
d) at ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå fremgår af borgernes dokumentation (målepunkt 3.3)
e) at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne fremgår af borgernes dokumentation (målepunkt 3.4)
f) at der forefindes beskrivelser af borgernes aktuelle ressourcer og ud- fordringer i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, men- tale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger (målepunkt 5.1)
g) at det sikres, at der i plejeenheden implementeres en dokumentations-praksis omkring de social- og plejefaglige indsatser samt afvigelser herfra (målepunkt 5.1)
h) at borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje bliver afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser samt at borgerens mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb er beskrevet (måle- punkt 5.1)

3. At plejeenheden skal sikre, at plejeenhedens organisering understøt- ter plejeenhedens kerneopgaver, herunder:
a) at samtlige medarbejdere kender og anvender faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgerne (målepunkt 4.1)

4. At plejeenheden skal sikre den fornødne indsats i forhold til borgernes genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb hos relevante borgere, herunder:

a) at borgerne og evt. pårørende – i videst mulige omfang – oplever at blive inddraget i at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
b) at plejeenheden kan redegøre for målfastsættelsen for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (målepunkt 6.1)
c) t det sikres, at medarbejderne kender og følger arbejdsgange for gennemførelse af helhedsorienteret og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt borgernes egne mål for træningsforløbet, mål- fastsættelsen for den personlige og praktiske hjælp og for hvordan de, hos de relevante borgere, inddrager trænings elementer og aktiviteter i den daglige hjælp, omsorg og pleje (målepunkt 6.1 og 6.2)

Påbuddet skal være efterlevet fra dato for endelig afgørelse.

Læs hele afgørelse her

 

Relaterede links