Fjordly Plejecenter

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af to tilsynsbesøg den 22. oktober 2018 og den 13. december 2018 et påbud til Fjordly Plejecenter, om:

1) At understøtte borgernes selvbestemmelse og trivsel ved,

  • at borgernes indflydelse og medinddragelse i eget liv understøttes bedst muligt

  • at der er en værdig tone og adfærd i relation til den enkelte borger 

  • at borgerne så vidt muligt oplever at få hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren ønsker

  • at pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov

  • at borgere med kognitive funktionsnedsættelser (herunder demens) psykisk sygdom og eller/ misbrug og eventuelt pårørende oplever, at den hjælp, omsorg og pleje borgeren modtager, tager højde for deres begrænsninger, og at det afspejles i tone, adfærd og kultur

  • at det undersøges hvilke aktiviteter, borgerne oplever er meningsfulde, og at disse om muligt tilbydes, så borgerne oplever at have mulighed for at deltage i sådanne aktiviteter

2) At sikre, at plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens kerneopgaver, herunder

  • at plejeenheden sikrer, at der i plejeenheden er en ansvars og opgavefordeling blandt medarbejderne, herunder for vikarer og elever, og at medarbejderne kender og følger ansvars- og opgavefordelingen

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg jf. servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Se påbuddet her

Relaterede links