Egedal Hjemmepleje

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder påbud af 17. juni 2022 til Egedal Hjemmepleje. Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endvidere på baggrund af yderligere fund ved ældretilsynet den 5. oktober 2022 Egedal Hjemmepleje:

AFGØRELSE OM FASTHOLDELSE AF PÅBUD SAMT SUPPLERENDE PÅBUD

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder påbud af 17. juni 2022 til Egedal Hjemmepleje.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endvidere på baggrund af yderligere fund ved ældretilsynet den 5. oktober 2022 Egedal Hjemmepleje:

1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgerne oplever at have selvbestemmelse,
medindflydelse og medinddragelse i eget liv, uanset hvilke medarbejdere borgeren samarbejder med (målepunkt 1.1)
2. Plejeenheden skal sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at der anvendes faglige metoder
og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens (målepunkt 3.1)
3. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger ansvars og opgavefordelingen (målepunkt 4.1)

Påbuddet skal i sit hele være efterlevet fra dato for endelig afgørelse, som er den 13. december 2022.

Læs hele påbuddet her

Relaterede links