Distrikt 3- Hjemmeplejen Helsingør

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsynsbesøg den 16. december 2019 truffet afgørelse om at fastholde påbud til Distrikt 3- Hjemmeplejen Helsingør samt udstede endnu et påbud til plejeenheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder påbud af 23. maj 2019 i sin helhed, der påbyder:

1) At plejeenheden sikrer en dokumentation, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet

2) At plejeenheden sikrer, at der anvendes systematik, faglige metoderog arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endvidere Distrikt 3- Hjemmeplejen Helsingør på baggrund af tilsynsbesøg den 16. december 2019:

1) At sikre, at plejeenhedens organisering understøtter kerneopgaverne i enheden, herunder at sikre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at varetage kerneopgaverne

2) At plejeenheden sikrer den fornødne indsats i forhold til borgernes træningsforløb samt hjælp, omsorg og pleje med rehabiliterende sigte

3) At plejeenheden sikrer understøttelse af borgernes selvbestemmelse, værdighed og trivsel herunder.

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg efter servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

 

Læs påbuddet her