Påbud for ældretilsynet

Del sidens indhold med andre

Aktuelle påbud til plejeenheder kan du finde i oversigten her. Et påbud er en juridisk sanktion, der pålægger en plejeenhed at opfylde visse social- og plejefaglige krav. Et påbud kan først ophæves, når det ved et nyt tilsynsbesøg kan konstateres, at de krav, der er stillet, er opfyldt. Når et påbud ikke længere findes i oversigten, er det blevet ophævet.

Årstal: Alle
Emneord: Alle

1 - 10 af 10

  • 1