Informeret samtykke

Del sidens indhold med andre

Patientens ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i sundhedsloven, og i forbindelse med undersøgelser og behandling skal det fremgå af journalen, at patienten er blevet informeret om undersøgelses- og behandlingsmuligheder, herunder om risici og mulige komplikationer ved den tilbudte undersøgelse eller behandling. Det er vigtigt, når patienten skal efterleve lægens anvisninger og følge behandlingen, at han eller hun er tilstrækkeligt informeret om behandlingen og om risikoen for komplikationer og bivirkninger.

Tiltag i forbindelse med informeret samtykke

Informeret samtykke i det sundhedsfaglige tilsyns målepunkter

Alle behandlingssteder har haft mulighed for at gennemgå målepunkterne – uanset om de fik tilsyn eller ej. Under tilsynsbesøgene foregik der vidensformidling og en lærende dialog. Efterfølgende er der udgivet erfaringsopsamlingsrapporter.

Se målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn

Se erfaringsopsamlinger fra det sundhedsfaglige tilsyn

Værd at vide om informeret samtykke og journalføring

Vi har offentliggjort "Værd at vide om informeret samtykke og journalføring" med særligt fokus på forhold i almen praksis.

Læs mere om informeret samtykke og journalføring i almen praksis