Delegation

Del sidens indhold med andre

Delegation af forbeholdt virksomhed giver mulighed for en god og effektiv arbejdsfordeling i sundhedsvæsenet. Delegation af forbeholdt virksomhed stiller dog også krav, både til de sundhedspersoner, der delegerer opgaver, de personer, der skal udføre opgaver på delegation og de organisationer, der skal sikre, at der er klare instrukser til rådighed for medarbejderne.

Tiltag i forbindelse med delegation

Delegation i det sundhedsfaglige tilsyns målepunkter

Alle behandlingssteder har haft mulighed for at gennemgå målepunkterne – uanset om de fik tilsyn eller ej. Under tilsynsbesøgene foregik der vidensformidling og en lærende dialog. Efterfølgende er der udgivet erfaringsopsamlingsrapporter.

Se målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn

Se erfaringsopsamlinger fra det sundhedsfaglige tilsyn

Værd at vide om reglerne for delegation