Når du ikke får besøg af tilsynet

Del sidens indhold med andre

Samlet set bliver det kun en mindre del af behandlingsstederne og plejeenhederne, der får et tilsynsbesøg et givent år. Men den læring, de tilsynsførende drager af besøgene, skal gerne komme hele sundhedsvæsenet og ældreområdet til gavn. Der er flere ting, du kan gøre for, at også din arbejdsplads bliver mere sikker for patienterne.

Din kørekortssag i Styrelsen for Patientsikkerhed

 • 1

  Borgerservice modtager ansøgning om kørekort med anmærkninger i helbredsattesten og sender den til politiet.

 • 2

  Politiet konstaterer, at der er behov for en vurdering af helbredsoplysningerne og sender ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • 3

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer helbredsoplysningerne og sender en anbefaling til politiet.

 • 4

  Politiet vurderer, om der er brug for yderligere oplysninger fra ansøger, og om der skal være partshøring i sagen.

 • 5

  Politiet træffer afgørelse på baggrund af sagens oplysninger og orienterer ansøger og Borgerservice om afgørelsen.

 • 6

  Borgerservice sender kørekortet til ansøger.