Indgiv forslag – Organisationer og fagpersoner

Del sidens indhold med andre

Her kan du som sundhedsperson eller på vegne af en organisation, fagforening mv. komme med forslag til risikoområder og temaer for det sundhedsfaglige tilsyn.

Bemærk: Du skal udfylde ét skema pr. forslag. Vi opfordrer dig til at udfylde så mange af felterne som muligt.

Baggrundsoplysninger
Angiv hvilken organisation du sender forslaget på vegne af eller om det er på egne vegne som sundhedsperson.
Hvem kan vi kontakt vedrørende forslaget?
Skriv kontaktpersonens emailadresse.
Forslag
Giv dit forslag en overskrift. Eksempelvis: "Medicinhåndtering i almen praksis", "Patientsikkerheden for patienter med nedsat egenomsorg", "Journalføringspraksis"
Beskriv den patientsikkerhedsmæssige problemstilling: - Har du/I kendskab til, at lovgivning ikke følges eller ikke er kendt? - Er du/I bekendt med, om der er en lovgivning for problemstillingen (eller området)? - Foreligger der undersøgelser, studier eller anden evidens og dokumentation vedrørende problemstillingen? Angiv gerne en reference.
Hvilke omstændigheder øger sandsynligheden for, at den forebyggelige fejl opstår? Det kan både være omstændigheder, som er veldokumenterede, og omstændigheder, som du/I oplever, har betydning. Angiv også gerne om der er tale om veldokumenterede omstændigheder eller ikke.
Hvilke omstændigheder øger sandsynligheden for, at den forebyggelige fejl opstår? Det kan både være omstændigheder, som er veldokumenterede, og omstændigheder, som du/I oplever, har betydning. Angiv også gerne om der er tale om veldokumenterede omstændigheder eller ikke.
Hvilke omstændigheder mindsker sandsynligheden for, at den forebyggelige fejl opstår? Det kan både være omstændigheder, som er veldokumenterede, og omstændigheder, som du/I oplever, har betydning. Angiv hvilken af de to, der er tale om.
- Hvilke skader kan opstå på grund af fejlen? - Foreligger der undersøgelser, studier eller anden evidens og dokumentation vedrørende typen af skader? Angiv gerne en reference.
- Hvilken patientgruppe handler den patientsikkerhedsmæssige problemstilling om? - Hvor stor er patientgruppen? - Er der tale om særligt sårbare patienter? - Foreligger der undersøgelser, studier eller anden evidens og dokumentation vedrørende patientgruppen? Angiv gerne en reference.
- Hvilken type af behandlingssteder vedrører den patientsikkerhedsmæssige problemstilling? - Vedrører forslaget et bredt udsnit af behandlingsstedstyper, eller afgrænser det sig til særlige behandlingsstedstyper?
- Hvilken patientsikkerhedsmæssig effekt forventer du/I, der kan opnås ved at sætte fokus på området? - Har du/I forslag til, hvordan effekten kan måles?
Indsæt gerne links.
Har du/I evt. kendskab til best practice, erfaringsgrundlag, centrale aktører eller andet, der kan bidrage til virkningsfulde tilsyns- og/eller læringsaktiviteter? Beskriv gerne.